JÄSENASIAT

                                   

JÄSENET JA TALOUS

Uusia jäseniä tulee tasaiseen tahtiin lisää. 4.9.2018  jäsenmäärämme on 210 henkeä,  Yhdistyksemme jäsenet maksavat jäsenmaksua liitolle ja liitto palauttaa siitä 20% takaisin yhdistyksemme toimintaan. Talous on meillä kunnossa ja olemme toimineet talousarvion mukaisesti

Yhteistyöterveisin

Talouden- ja jäsenasioidenhoitaja
Taina Saarinen          
Työ:  Naskarlan asumisyksikön puh: 0400-229678
 Koti: Koskelantie 7, 21540 Preitilä   puh:050-3374115
taina.saarinen@kto-vs.fi

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2018 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton jäsenmaksuosuus on 1,00 % ja työttömyyskassan 0,38 %.

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea, mikä on jäsenmaksusi.

Voit laskea maksun myös kaavalla 1,38 x palkka/100. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa.

Opiskelijan jäsenmaksu on 0 euroa

Opiskelijana sinun ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua. Jos sinulla on kuitenkin ansiotuloja, sinun kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi.

Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella
• perhevapaalla
• palkattomalla sairauslomalla
• työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
• koulutustuella (Kela)
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa  tai ota yhteys jäsenpalveluun. Merkitse ilmoitukseen maksuvapautuksen peruste ja vapautusaika.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu vuonna 2017 on 8 euroa kuukaudessa; 96 euroa vuodessa.

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja:

• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomailla
• työlomalla
• virkavapaalla
• au pairina
• suorittamassa vapausrangaistusta
• "omalla lomalla"
• omaishoitajana.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta. Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.

Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksut joko yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä on 30.4.2017  ja toinen on 30.9.2017. Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ!

MUITATHAN KÄYDÄ TARKISTAMASSA JHL:n NETTISIVUILLA, ETTÄ KAIKKI JÄSEN - JA YHTEYSTIETOSI ON AJANTASALLA. mm. siksi että saat kaiken ajankohtaisen tiedon ja sinut tavoittaa jäsenyyttäsi koskevissa asioissa. Tarkista ammattinimike, tarkistele jäsenmaksujasi yms.

MUUTOKSET VOIT TEHDÄ JHL:N NETTISIVUILLA , KOHDASSA

JÄSENPALVELU 24H

MUISTATHAN KÄYDÄ TARKISTAMASSA TIETOSI AJANTASALLE JHL:N NETTISIVUILLA KOHDASSA JÄSENPALVELU 24H !!!