KOULUTUS

Opintosihteeri Päivi Jaakkonen opastaa ja neuvoo kursseille hakevia tarvittaessa.

jaakkonen.paivi@gmail.com

 

Kurssista saa tietoa erillisestä JHL:n kurssitiedotteista ja kussikalenterista, joita on jaettu yksiköihin. Internetistä löytyy Julkisten ja hyvinvointialojen liiton omilta sivuilta http://www.jhl.fi/kurssit

 

 

KOULUTUSJAOSTON TOIMINTAOHJEET

1. Yhdistys korvaa yhdistystoimintaan liittyvät ja yhdistystoimintaa kehittävät koulutukset.

                                               

2. Ensisijaisesti korvataan aluetoimiston järjestämät ammatilliset opintopäivät, ellei aluetoimisto järjestä kyseisiä opintopäiviä korvataan myös JHL-opiston opintopäivät.

 

3. Yhdistys voi korvata yhdistyksen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen myös puhtaasti ammatillisia koulutuksia, edellyttäen että jäsen on hakenut korvausta myös työnantajalta. Korvaus on harkinnanvarainen ja käsitellään aina hakemuskohtaisesti hallituksen kokouksessa.

 

4. Yhdistys ei korvaa ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia matkakuluja.

 

5. TSL:n (Työväen sivistysliitto) koulutukset maksaa liitto eli JHL.

 

6. Ay-koulutuksessa olleille henkilöille yhdistys korvaa kurssiapurahan/stipendin ja ansiomenetyksen erotuksen anomusta vastaan. Että jäsenelle JHL voi maksaa stipendiä, on hänen esitettävä palkattomuustodistus joka tarkoittaa myönnettyä palkatonta virkavapausanomus kaavaketta.

 

7. JHL-opiston ns. pitkillä kursseilla (3-5pv) yhdistys korvaa yhden hengen huoneesta koituvat lisäkulut.

 

8. Muut kurssianomukset esim. SAK, JHL-opiston atk-kurssianomukset käsitellään aina tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessa.

 

9. Yhdistyksen toiminnan seurannan kannalta on tärkeää, että jokainen jäsen ilmoittaa opintosihteerille käymistään koulutuksista. Koska ja missä on ollut koulutuksessa ja mikä koulutus on ollut kyseessä.

 

10. JHL-opiston kursseille osallistuville maksetaan 5€ kannustus raha päivää kohden.

 

Syyskokous 4.11.2014