TIEDÄTKÖ TÄMÄN MEISTÄ ??

TIESITKÖ ??

  • JHL edustaa laajasti eri ammattialoja, joista suurimmat ovat sosiaali - ja terveysala, kasvatus - ja ohjausala, sekä turvallisuusala. Hoitajien osuus on jatkuvasti liitossa kasvava.

  • JHLän strateginen päämäärä on jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantaminen. Se on vahva ja osaava voima, jonka keskeinen asia on työelämän edunvalvonta.

  • JHL on ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisillä hyvinvointipalveluissa työskenteleviä ammattilaisia, sekä näille aloille valmistuvia opiskelijoita.

  • Toiminnan lähtökohtina ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus.